Vad händer med Brexit?

Brexit är som de flesta känner till Storbritanniens utgång ur EU. Den 23 juni 2016 röstade majoriteten av landets invånare – 52 % – för att Storbritannien skulle lämna EU. Ett fåtal dagar senare undertecknade premiärministern Theresa May den formella ansökan om att lämna unionen, vilken sedan lämnades in av landets EU-ambassadör. Storbritannien ingick i EU sedan 1973 och fyra år senare röstade hela 67 % av befolkningen för att de skulle stanna, trots att medlemskapet hade varit omstritt redan från början. Cirka 40 år senare hade alltså dessa resultat ändrat så pass mycket att det ledde till en utgång.

Att en så viktig medlemsstat som Storbritannien valde att lämna den Europeiska Unionen skakade om unionen ordentligt och skapade en viss oro runt om i Europa. Det pratades mycket om vad detta skulle leda till och om fler länder skulle välja att lämna. EU och Storbritannien ville fortsätta att jobba ihop, dock under nya villkor. Storbritannien ville såklart ha kvar alla de förmåner som de hade som medlemsstat men det gick inte EU med på. De menade på att det ska kosta att gå ur, annars kommer det leda till att alla länder väljer att gå ur.

Ett visst motstånd

Hos en del av EU:s medlemsländer råder en viss tvekan och ett motstånd mot unionen, även om det inte innebär att det finns en majoritet för att lämna den. Det är inte länge sedan Storbritannien klev ur och det är ännu inte helt klart vad det har lett till eller vad det kommer leda till i framtiden. Kanske är det så att det tisslas och tasslas runt om i länderna och att vissa avvaktar för att se vad det hela kommer leda till. Vad som händer då återstår att se.

De unga känner sig förrådda

Den del av Storbritanniens befolkning som utgörs av unga vuxna anser att landets äldre generation förrådde dem i och med att de röstade för Brexit. Fram tills omröstningen var åldersgruppen 18-24 år inte särskilt närvarande politiskt men i just detta val engagerade sig fler än tidigare och det blev tydligt att de ville att deras land skulle fortsätta vara en del av den europeiska unionen. Medlemskapet gjorde det möjligt för dem att enkelt kunna studera och arbeta i andra EU-länder. De höga valresultaten bland de unga syntes främst i storstadsområdena.

Dubbla medborgarskap

Många bor och jobbar utomlands och i och med Storbritanniens utgång har många britter börjat oroa sig för hur det kommer påverka deras liv, om deras hemland väljer att vända ryggen till den inre marknaden och den fria rörliga marknaden. Detta har gjort att många har valt att ansöka om dubbelt medborgarskap och därmed kunna ta del av förmånerna som erbjuds i länderna där de bor och verkar. Året som Storbritannien valde att ansöka om utträde ansökte nästan 3 000 britter om att få bli tyska medlemmar. Det var en ökning på 362 % i jämförelse med året dessförinnan.