Nyheter inom apoteksvärlden

Regeringen vill strama åt apoteksmarknaden

Regeringen vill att apoteksmarknaden ska stramas åt. Grunderna till det är att regeringen anser att den medicinska rådgivningen på apoteken har minskat samt att rätt medicin inte alltid finns tillgänglig. Åtgärderna handlar bland annat om att socialstyrelsen och läkemedelsverket ska kartlägga vilken kompetens personalen på apoteken bör ha.

Även tillsynen av apoteken ska förbättras med ökade möjligheter att anmäla apotek som inte uppfyller standard anonymt. Regeringen anser att tillsynen över apotekens verksamhet måste bli bättre. Branschorganisationen för Sveriges apotek, Sveriges Apoteksförening, ställer sig i mångt och mycket bakom förslagen, men anser att vissa av dem är onödiga. Enligt branschorganisationen är kraven redan hårda för de som vill bedriva apoteksverksamhet, bland annat kraven som ställs på personalens kompetens.

Kraftig ökning av nätbaserade apotek

Antalet fysiska apotek minskar efter några år av kraftig ökning av nyetablerade apotek över hela landet. Det är en tydlig utveckling där nyetablering nu inte längre sker ute i städerna, utan istället inom e-handeln. En av dessa nya aktörer är apohem.se, men de nya namnen blir fler och fler, vilket framkommer i en rapport utförd av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Handeln med läkemedel på nätet ökar kraftigt med en ökning på 40 % av antalet sålda förpackningar av receptbelagda läkemedel. Tillgängligheten är mycket stor, då 98 % av landets alla postnummer har tillgång till e-apotekens tjänster.

Receptarie förfalskade recept för miljonbelopp

En receptarie i Göteborg ska enligt åtal ha förfalskat recept för miljontals kronor. Fyra läkares namn ska ha använts för att få igenom recepten. Medicin till ett värde av 3,2 miljoner kronor har hämtats ut. En summa som Västra Götalandsregionen till stor del har stått för. Den stora summan har kunnat uppnås tack vare högkostnadsskyddet, och en 25-årig man har samarbetat med kvinnan och hämtat ut läkemedlen. Båda nekar till misstankarna.

Läkemedelsföretag från Lund etablerar sig i Japan från år 2020

Lundabolaget Enzymatica, tillverkare av munsprejen Coldzyme, lanserar sin första produkt på den japanska marknaden. Coldzyme, en munsprej mot förkylning, har sedan tidigare lanserats i ett tiotal länder inom EU. Avtal finns även i Australien och på Nya Zeeland. Nästa steg blir enligt bolagets VD att lansera sprejen i flera andra asiatiska länder.

Tonåringars integritet stärks gällande läkemedelsförskrivning

Sveriges Farmaceuter menar att det måste vara enklare att dölja eventuella känsliga uppgifter i de fall föräldrar begär information om sina tonårsbarns förskrivningar. E- hälsomyndigheten fattade beslutet med grund i argumentet att även tonåringar har rätt till integritet. Det system som funnits har låtit föräldrar få tillgång till kryphål. Exempelvis kunde en tonåring söka psykiatrisk vård utan att vårdnadshavare fick kännedom om besöken, men vårdnadshavare kunde fortfarande ta reda på vilka läkemedel psykiatrin hade skrivit ut. De nya reglerna gäller dock än så länge endast inom e-handeln. På fysiska apotek kan föräldrar fortfarande få ut information efter utförd bedömning.

Apoteksforskning tas upp igen

Apoteksforskningen ska återupptas och vara ett naturligt element i apoteksnäringen. Det menar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer. Tidigare bedrevs forskningen av Apoteket AB, men när apoteken avreglerades 2009 gick forskningsområdet i dvala. En samverkansgrupp enades i början av 2019 om att forskningen behövs, både för patienter och för samhället. Forskningsområden som är aktuella är exempelvis e-handeln och hur den påverkar patienters läkemedelsanvändning, samt internationell bevakning.