Donald Trumps presidentskap i USA 2018

Sällan har väl ett presidentval förorsakat så mycket rabalder som valet av Donald Trump till USA:s president. Redan från början av presidentkanpanjen var han uträknad och hans kandidatur sågs som ett skämt. Men så kom valet och alla experter blev tagna på sängen och många menade att det förelåg valfusk och andra oegentligheter i och kring valet och att Hillary Clinton borde ha vunnit. Det har inte slutat att blåsa kring Donald Trumps presidentskap och de i journalistkåren som ogillade honom innan fortsätter att ogilla honom. Hans slogan ”Make America Great Again” har tagit några oväntade turer men den som försöker analysera hans vallöften och jämföra dessa med hans förvaltning inser snart att det är just de löften som han gick till val på som han nu försöker genomföra. Ett av löftena var att minska arbetslösheten och hans metod är höjda importtullar.

Handelskrig eller inte

Just nu pågår något som kan vara starten på ett handelskrig mellan USA på ena sidan och Europa och Kina på den andra. Donald Trump har höjt tullarna på stål och aluminium från Europa och han menar att det helt enkelt produceras för mycket stål och aluminium i världen och att det är Kinas fel att marknaden översvämmas av billga råvaror som lika gärna kan produceras i USA. Kanske är beslutet oöverlagt då handelsrestriktionerna dels trappas upp och dels får oväntade konsekvenser då man i Europa höjer tullarna på motorcyklar från USA, vilket har fört med sig att den uramerikanska motorcykeln Harley Davidsson kommer att procuceras i Asien i stället. Fortsätter upptrappningen av restiktioner och införande av tullar av exempelvis bilar från Europa kan det bli tufft för Volvo, Wolksvagen och andra europeiska bilmärken. Det återstår att se om det är rätt strategi för att minska arbetslösheten i USA.

Den mexikanska muren


Gränsen mellan Mexiko och USA är möjligen den nationsgräns som har flest gränspassager. Gränsen är 3 169 km lång och passeras legalt av 350 miljoner människor varje år. Utöver dessa så är det miljontals illegala migranter som tar sig till USA för att arbeta. Det är upprinnelsen till Donald Trumps förslag att bygga en mur mot Mexiko. Vad man i media glömde berätta var att muren började byggas i början av 2000-talet och att Bush-administrationen såg till att skynda på projektet, vilket lades ner 2010 på grund av de höga kostnaderna. Då hade 1 030 km mur byggts så det var ingen ny idé som president Trump fick men han fick all kritik. Möjligen har även president Trump lyckats bättre än någon före honom att åtminstone öppna upp för samtal om kärnvapennedrustning på den koreanska halvön. Den twittrande presidenten är kontroversiell men får en del oberättigad kritik.