• Fattighuset i Trulstorp

    På 1860-talet blev det lag att man skulle ordna åldringsvården för de mest hjälpbehövande. Enligt kommunalstämmans protokoll den 2 december 1892 heter det: ”Efter en lugn och saklig diskussion beslöts enhälligt i överensstämmelse med kommitterades förslag att en fattiggård omfattande cirka 30-40 tunnland god jord skulle inköpas och där uppföras för ändamålet lämpliga och solida byggnader, samt anskaffa inre och yttre inventarier. Lån stort nog att täcka kostnaderna skulle upptagas.”

    Läs mer

    Fattighuset i Trulstorp